Partners & nuttige info

BIZ Brussel staat voor BudgetInZicht Brussel. Samen met andere partners willen ze werken aan de budget- en schuldenproblematiek door financiële educatieve activiteiten te organiseren voor jong en oud. Wil je ook rond het thema “budget en financiën” aan de slag in jouw organisatie?

Contacteer hen dan via de website: www.bizbrussel.be

CAW Brussel biedt in de 19 gemeenten van Brussel gratis hulp- en dienstverlening aan mensen met vragen of mensen die het moeilijk hebben als gevolg van persoonlijke, relationele of maatschappelijke problemen. CAW Brussel is er voor jong en oud, voor kleine en grote problemen, voor Belgen en niet Belgen, voor mensen met en zonder papieren …. Ze kunnen je ook de weg wijzen naar andere diensten om ervoor te zorgen dat je rechten worden gegarandeerd. CAW Brussel komt op voor een versterkt welzijn, voor jou, je omgeving en de bredere samenleving.

Meer info: www.cawbrussel.be

Femma is een vrouwenvereniging met 60 000 leden in 800 groepen in Vlaanderen en Brussel. Deze groepen worden gedragen door duizenden vrijwilligers. Jaarlijks organiseert Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 creatieve, culinaire en sportieve activiteiten. Femma strijdt voor gelijkheid, tijd en geluk voor vrouwen en mannen. Solidariteit en rechtvaardigheid inspireren ons. Vanuit die waarden brengen we vrouwen samen. Tijdens die ontmoetingen maken we tijd om te praten, creatief te zijn, ... en vooral elke vrouw de kans te geven om zich te ontplooien. 

Femma verdedigt de belangen van vrouwen en streeft hierbij naar gelijkheid, tijd en geluk voor vrouwen en mannen. We ijveren voor de emancipatie van vrouwen en voor gendergelijkheid. We willen alle vrouwen, beleidsmakers en andere actoren in de samenleving hierover informeren en sensibiliseren. Daarom volgen we de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op de voet. Femma Brussel heeft in Brussel 18 groepen en 4 experimenten.

Heb je zin om zelf een Femma-groep op te starten alleen, met paar vriendinnen of een groep vrouwen in Brussel neem dan contact op met Femma Brussel: Fadma.Bellaghmouch@femma.be of bel 0477 98 38 32

Meer info: www.femma.be

De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Ze verdedigen de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw-samengestelde gezinnen, enz.). Eén van onze gezinspolitieke aandachtspunten is gezinnen beter financieel opvoeden.

Meer info: www.gezinsbond.be

Wat betekent het om man of vrouw te zijn in onze samenleving? RoSa vzw informeert, sensibiliseert en documenteert over gender en feminisme en wil als kenniscentrum het genderbewustzijn in Vlaanderen bevorderen en hierdoor de feitelijke ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving helpen wegwerken. Je kan bij hen o.m. terecht voor vorming en advies op maat.

Maar info: www.rosavzw.be

Wikifin.be is het programma financiële educatie van de FSMA. De FSMA is de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Het is een autonome openbare instelling die onder andere als wettelijke opdracht heeft de consument op het vlak van financiële dienstverlening te beschermen. De FSMA heeft geen commerciële doelstellingen.

Om de burger meer financieel geletterd te maken heeft Wikifin.be een programma met 3 pijlers uitgebouwd:

De portaalsite www.wikifin.be met neutrale, betrouwbare en praktische informatie over geldzaken. De website bevat ook quizzen en praktische tools, zoals een spaar- en IMMOsimulator, en allerlei handige tips om met uw geld om te gaan.
Het onderwijs: Wikifin.be draagt, in samenwerking met de autoriteiten bevoegd voor onderwijs, bij tot de sensibilisering van de onderwijsnetten om financiële educatie een plaats te geven op school. Op het online platform is veel en divers gratis materiaal beschikbaar. En het aanbod wordt permanent uitgebreid!
Het bevorderen van de samenwerking met diverse overheids- en non-profitorganisaties rond financiële educatie.

Meer info: www.wikifin.be, www.fmsa.be, www.weekvanhetgeld.be

Bianca Debaets is Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen. Ze organiseerde onder meer campagnes tegen seksuele intimidatie en partnergeweld, stimuleert het vrouwelijk ondernemerschap via begeleidingstrajecten en richtte samen met partners uit het middenveld een vrouwelijke expertendatabank op. Ze voerde een gendertest in op Brussels niveau en onder haar impuls werd genderbudgeting deel van het financieel beleid. In haar vrije tijd doet ze graag ontdekkingen in de vele musea, galeries en concertzalen van het Brusselse.

Meer info: www.biancadebaets.be, www.equal.brussels

Markant - Best Pittig - Artemis Equal bxl BHG biz CAW Femma Gezinsbond rosa wikifin