Wedstrijdreglement De Belofte

Artikel 1

Markant vzw en UNIZO organiseren met de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en i.s.m. Liantis, KBC, Telenet Business, Vlerick Business School, Made In en Kanaal Z de uitreiking van de BELOFTE 2018.

Artikel 2. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Belofte

De winnares...

 • Is een zelfstandig ondernemende vrouw, minimum 1 jaar en maximum 5 jaar bezig als zelfstandige in hoofdberoep. Ze is aandeelhouder van de onderneming.
 • Onderneemt in Vlaanderen (met eventuele uitbreiding van andere regio’s en/of landen).
 • Heeft de fundamenten gelegd om een financieel gezonde onderneming uit te bouwen.
 • Krijgt de kans om in de komende 12 maanden volgend op haar verkiezing, actief de rol van ambassadrice voor vrouwelijk ondernemerschap op zich te nemen.

Kwaliteiten die de jury ondermeer in acht neemt zijn: de mate waarin een groeipad is uitgestippeld, langetermijnvisie, ambitie van de onderneemster, mate van innovatie, maatschappelijke inzet en betrokkenheid…

Artikel 3. Verloop van de wedstrijd

Kandidaatstelling:

 • De kandidate kan zichzelf voordragen of voorgedragen worden.
 • De kandidate/voordrager dient het kandidaatstellingsformulier in te vullen.
 • De kandidatuur wordt ingediend uiterlijk op 11 november 2018 via het kandidaatstellingsformulier op www.womedaward.be
 • Na ontvangst van de tijdige kandidaatstelling ontvangt elke deelnemer een schriftelijke bevestiging van haar ingezonden kandidatuur.
 • De kandidate kan ook voorgedragen worden door één van de partners van de WOMED Award:
  • door samen met haar het kandidaatstellingsformulier in te vullen en door te sturen via www.womedaward.be
  • of door haar contactgegevens via mail door te geven aan marjan.verhofste@markantvzw.be
  • de organisatie heeft het recht elke deelnemer uit te sluiten indien blijkt dat de geleverde informatie niet correct is

Vlaamse jury: samenstelling en werking 

 • Samenstelling Vlaamse jury: Lieve Droogmans (alg. voorzitter Markant vzw), Diane Devriendt (alg. directeur Markant vzw), Sanne Nieulandt (Nieulandt Recycling), Annemie Lemahieu (UNIZO dir. Segementen & Vereniging), Lotte Martens (Lotte Martens - exclusive fabrics), André Meyers (VLAIO), Gratienne Sioncke (BORGinsole), Martine Tempels (Telenet).
 • Een provinciale jury, samengesteld uit Markant vzw-, UNIZO-bestuursleden en Beloftes selecteert uit de kandidaatsdossiers de kandidaten die voldoen aan de hoger vermelde criteria. Deze kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.
 • Uit deze kandidaten kiest de provinciale jury de beste kandidate, rekening houdend met de vooropgestelde criteria. Zij krijgt de titel “Belofte van de provincie xxx”. 
 • De jury heeft het recht de correctheid van de verstrekte gegevens te controleren of te laten controleren. De jury kan aanvullende informatie vragen of laten vragen aan de deelnemer of aan andere instellingen belast met de registratie van bedrijfsgegevens.
 • De 5 provinciale Beloftes worden voorgesteld aan het publiek via de website www.womedaward.be. Het brede publiek kan vervolgens zijn stem uitbrengen voor één van deze 5 provinciale Beloftes. De publieksstemming loopt van 9 januari tot en met 30 januari 2019.
 • Na de publieke stemronde vindt de finale jurering plaats. Op donderdag 31 januari 2019 worden de 5 provinciale Beloftes uitgenodigd voor een gesprek met de Vlaamse jury. Op basis van dit gesprek geven zij de kandidates een quotering, rekening houdend met de vooropgestelde criteria.
 • Het publiek bepaalt 30% van de quotering; de Vlaamse jury 70%. Per e-mailadres kan er slechts 1 stem (op slechts 1 kandidaat) uitgebracht worden.
 • De organisatie heeft het recht de uitgebrachte stemmen te controleren en hierover informatie in te winnen bij de personen die de stem hebben uitgebracht. Bij vermoeden van onregelmatigheden heeft de organisatie het recht de betrokken stemmen ongeldig te verklaren.
 • Om de sportieve geest van de wedstrijd te verzekeren is het de kandidates niet toegestaan financiële middelen te besteden of voordelen in natura te schenken voor de werving van de stemmen.
 • De winnares wordt bekend gemaakt en draagt de titel ‘Vlaamse Belofte van 2018’. De andere 4 provinciale Beloftes worden niet verder gerangschikt naar behaalde plaats. Zij dragen de titel ‘Provinciale Belofte van de provincie xxx van 2018’.
 • Bij elke verwijzing naar de titel moet steeds het jaartal vermeld worden.
 • De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en niet voor enig verhaal vatbaar. De jury is geen verantwoording verschuldigd ten aanzien van haar beslissingen.

Uitreiking van de BELOFTE

Op 27 februari 2019 wordt voor de 8ste keer de BELOFTE van het jaar uitgereikt. De 5 provinciale Beloftes dienen op deze uitreiking aanwezig te zijn (behoudens overmacht).

Artikel 4

De 5 provinciale Beloften geven de organisatoren de toestemming om de naam en het logo van het bedrijf en de bedrijfsleiding alsook niet-financiële gegevens, evenals foto’s/video’s en redactionele content die naar aanleiding van deze wedstrijd wordt ontwikkeld  zonder compensatie te gebruiken in de context van de Womed Award/Belofte en de promotie van het vrouwelijk ondernemerschap.

Artikel 5

Over een kandidaatstellingsdossier wordt geen briefwisseling gevoerd. Door het indienen van de kandidatuur gaat de kandidate akkoord met het huidig reglement en aanvaardt zij onherroepelijk de beslissing van de jury. 

Indien achteraf blijkt dat bepaalde door de of over de kandidate verstrekte gegevens onjuist zijn, kan de jury overgaan tot niet toekenning van de prijs aan de gekozen kandidate en een andere laureate bepalen.

Artikel 6

Behoudens de prijs die aan de 1ste laureate wordt uitgereikt, krijgen tevens alle provinciale Beloftes een eervolle vermelding door de jury. De winnares en de 4 provinciale Beloftes houden zich aan de bepalingen van dit reglement en de filosofie van de WOMED Award. Indien de organisatie van oordeel zou zijn dat de Titel door de winnares of één van de provinciale Beloftes misbruikt wordt, houdt de organisatie zich het recht voor het gebruik van de titel op te schorten, desgevallend in te trekken.

Bijkomende info

Coördinator De Belofte: marjan.verhofste@markantvzw.be - 02/286.93.41