Wedstrijdreglement WOMED Award

Artikel 1

Markant vzw en UNIZO organiseren met de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen en i.s.m. Liantis, KBC, Telenet Business, Vlerick Business School, Made In en Kanaal Z de uitreiking van de WOMED Award 2018.

Artikel 2. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de WOMED Award.

De winnares…

 • Is een zelfstandig ondernemende vrouw, minimum 5 jaar bezig en zelfstandig in hoofdberoep. Ze is aandeelhouder van de onderneming.
 • Onderneemt in Vlaanderen (met eventuele uitbreiding van andere regio’s en/of landen).
 • Kan groei voorleggen en heeft een financieel gezonde onderneming uitgebouwd (objectieve Graydon analyse).
 • Krijgt de kans om in de 12 maanden volgend op haar verkiezing, actief de rol van ambassadrice voor het vrouwelijk ondernemerschap op zich te nemen.

Kwaliteiten die de jury ondermeer in acht neemt zijn: de mate waarin geïnnoveerd wordt, tewerkstellingskansen die geboden worden, langetermijnvisie, mate van ambitie, maatschappelijke inzet en betrokkenheid,…

Artikel 3. Verloop van de wedstrijd.

Kandidaatstelling:

 • De kandidate kan zichzelf voordragen of voorgedragen worden. De kandidate dient het kandidaatstellingsformulier in te vullen op www.womedaward.be uiterlijk op 11 november 2018.
 • Na ontvangst van de tijdige kandidaatstelling ontvangt elke deelnemer een schriftelijke bevestiging van haar ingezonden kandidatuur.
 • De kandidate kan ook voorgedragen worden door één van de partners van de WOMED Award:
  • door samen met haar het kandidaatstellingsformulier in te vullen en door te sturen via www.womedaward.be
  • of door haar contactgegevens via mail door te geven aan marjan.verhofste@markantvzw.be
 • De Organisatie heeft het recht elke deelnemer uit te sluiten indien blijkt dat de geleverde informatie niet correct is.

Vlaamse jury: samenstelling en werking 

 • Samenstelling van de jury: Lieve Droogmans (alg. voorzitter Markant vzw), Diane Devriendt (alg. directeur Markant vzw), Luc Missine (UNIZO dir. Marketing en Communicatie), Flor Joosen (Erevoorzitter UNIZO & Zaakvoerder Joosen-Luyckx NV), Anja De Kimpe (dir. Vl. Brabant KBC), Alexandra Limage (Sprint Transport), Bie Schurmans (Fomeco), André Meyers (VLAIO), Hans Crijns (Vlerick Business School).
 • De jury selecteert uit alle kandidaatsdossiers 10 kandidaten die het best voldoen aan de hoger vermelde criteria. Deze jury heeft het recht de correctheid van de verstrekte gegevens te controleren of te laten controleren. De jury kan aanvullende informatie vragen of laten vragen aan de deelnemer of aan andere instellingen belast met de registratie van bedrijfsgegevens. De 10 geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op 29/11/2018 (in de namiddag).
 • Na deze jurering zullen de 3 beste kandidaten voorgesteld worden via de website van Markant vzw.
 • Via deze website kan het brede publiek zijn stem uitbrengen voor één van de 3 kandidaten. De publieksstemming loopt van 9 januari tot en met 30 januari 2019.
 • Het publiek bepaalt 30% van de quotering; de nationale jury 70%. Per e-mailadres kan er 1 stem (op slechts 1 kandidaat) uitgebracht worden. De organisatie heeft het recht de uitgebrachte stemmen te controleren en hierover informatie in te winnen bij de personen die de stem hebben uitgebracht. Bij vermoeden van onregelmatigheden heeft de organisatie het recht de betrokken stemmen ongeldig te verklaren.
 • Om de sportieve geest van de wedstrijd te verzekeren is het de kandidates niet toegestaan financiële middelen te besteden of voordelen in nature te schenken voor de werving van stemmen.
 • Na deze publieke stemronde heeft de finale stemming plaats binnen de Vlaamse jury. 
 • De winnares wordt bekend gemaakt, de twee andere kandidaten worden niet verder gerangschikt naar een tweede of een derde plaats, maar dragen beiden de titel ‘finaliste van de WOMED Award 2018’. De winnares draagt de titel ‘Winnares van de Womed Award 2018’. Bij elke verwijziging naar de titel moet steeds het jaartal vermeld worden.
 • De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en niet voor enig verhaal vatbaar. De jury is geen verantwoording verschuldigd ten aanzien van haar beslissingen.

Uitreiking van de WOMED Award 

Op 27 februari 2019 wordt de 20ste WOMED Award uitgereikt. De drie finalistes dienen op deze uitreiking aanwezig te zijn(behoudens overmacht)  .

Artikel 4

De 3 finalistes, die door de jury genomineerd worden, geven de organisatoren de toestemming om de naam en het logo van het bedrijf en de bedrijfsleiding alsook niet-financiële gegevens, evenals foto’s/video’s en redactionele content die naar aanleiding van deze wedstrijd wordt ontwikkeld zonder compensatie te gebruiken in de context van de WOMED Award en de promotie van het vrouwelijk ondernemerschap.

Artikel 5

Over een kandidaatstellingsdossier wordt geen briefwisseling gevoerd. Door het indienen van de kandidatuur gaat de kandidate akkoord met het huidig reglement en aanvaardt zij onherroepelijk de beslissing van de jury. 

Indien achteraf blijkt dat bepaalde door de of over de kandidate verstrekte gegevens onjuist zijn, kan de jury overgaan tot niet toekenning van de prijs aan de gekozen kandidate en een andere laureate bepalen.

Artikel 6

Behoudens de prijs die aan de 1ste laureate wordt uitgereikt, worden tevens een tweede en derde finaliste verkozen met een eervolle vermelding door de jury. De winnares en de twee finalisten houden zich aan de bepalingen van dit reglement en de filosofie van de Womed Award. Indien de Organisatie van oordeel zou zin dat de Titel door de winnares of één van de finalistes misbruikt wordt, houdt de Orgaisatie zich het recht voor het gebruik van de titel op te schorten, desgevallend in te trekken. Bijkomende info

Coördinator WOMED Award: marjan.verhofste@markantvzw.be - 02/286.93.41